Expositie

De Bijbel in reisformaat

Expositie loopt van 01-11-2019 tot 27-03-2020

In deze tentoonstelling, met metalen ikonen uit de beroemde collectie van Stefan Jeckel, wordt een aantal bekende verhalen uit zowel het Oude als Nieuwe Testament verbeeld. 

Speciale aandacht is er voor Pasen en de twaalf grote feesten binnen de orthodoxe kerk. Zes feesten zijn gewijd aan Christus en vier feesten aan de Moeder Gods. De overige feesten zijn Pinksteren en de Kruisverheffing. Deze feesten worden aangevuld met de Kruisiging van Christus en de Geboorte en Onthoofding van Johannes de Voorloper (de Doper).

Uit het Oude Testament zien we de profeet Elia, voorloper van die andere christelijke asceet Johannes de Voorloper. De profetie van Jesaja, waarin de geboorte van Christus wordt aangekondigd wordt verbeeld door Moeder Gods van het Teken. 

Veel van de ikonen zijn nog niet eerder geëxposeerd. 

In onze catalogus 'Gegoten Reisgenoten' en 'Et Resurrexit' zijn veel van de geëxposeerde ikonen te vinden.