Expositie

Vertellen en Vieren: Op weg naar Pasen tot Pinksteren

Expositie loopt van 02-03-2022 tot 04-06-2022

Als je het woord feestdag opzoekt in een woordenboek, lees je niet alleen de definitie dag waarop je feest viert, maar ook jaarlijkse dag waarop je iets herdenkt of jaarfeest, hoogtijdag. Het lijkt misschien vreemd om een dag als de Besnijdenis of zelfs de Kruisiging van Christus een feestdag te noemen, maar in het licht van jaarlijks terugdenken aan een gebeurtenis, het herdenken, is de naam feestdag beter te begrijpen.

In de liturgische kalender van de orthodoxe kerk is een groot aantal feestdagen opgenomen, waarvan er een aantal in deze expositie te zien is. Soms zeer bekende feesten, zoals Pasen, soms onbekend. Soms bekende taferelen, soms laten we afbeeldingen zien die anders zijn dat wat we gewend zijn. De ikonen zijn allen afkomstig uit de collectie van het Ikonenmuseum.