1.048

Annunciatie aan de moeder Gods

Regio: Rusland
Periode:  17e eeuw
Afmeting: 62.00 x 94.00 cm

Beschrijving

Op westers christelijke afbeeldingen van de Annunciatie van de aartsengel Gabriël aan de Moeder Gods vindt de aankondiging van Maria’s zwangerschap meestal binnenshuis plaats. Maria zit te lezen op het moment dat de engel binnenkomt. Op ikonen is doorgaans het proto-evangelie van Jacobus de inspiratiebron. In deze tekst wordt het verhaal verteld hoe Maria een van de maagden is die het nieuwe voorhangsel van de tempel mag weven. Ze wordt uitverkoren om het purper en het scharlaken te spinnen. Op het moment van de Annunciatie is ze daar net mee bezig, zo is op deze ikoon te zien dat ze een klosje rood garen in haar hand heeft.