1.058

De vurige hemelvaart van de profeet Elia

Regio: Rusland
Periode:  ca. 1700
Afmeting: 28.00 x 34.00 cm

Beschrijving

Ikoon waarop meerdere gebeurtenissen uit het leven dan de oudtestamentische profeet Elia zijn afgebeeld. Links in is te zien hoe Elia neergezeten in de buurt van de beek Kerit door een raaf van voedsel wordt voorzien. Linksonder wordt Elia getroost door een engel. Midden onder slaat Elia met zijn mantel op de rivier Jordaan, om deze met zijn leerling Elisa droogvoets over te steken. De bovenste helft wordt vrijwel geheel gevuld met de voorstelling van de vurige hemelvaart van Elia. Elia is aan het einde van zijn leven niet gestorven, maar rechtstreeks naar het Paradijs gegaan, waar hij samen met Henoch de Goede Moordenaar zal verwelkomen, zoals op de ikoon van de Anastasis vaak wordt weergegeven. Vier gevleugelde paarden trekken een kar ten hemel. Elia werpt Elisa zijn mantel toe. Elia wordt in Rusland geëerd als beschermer tegen onder meer droogte en blikseminslag. Het feest van de profeet Elia wordt op 20 juli gevierd.