1.064

Het Laatste Avondmaal

Regio: Rusland
Periode:  1700
Afmeting: 23.00 x 29.00 cm

Beschrijving

Christus en de twaalf discipelen, gezeten aan een ronde tafel met daarop het brood en de wijn, tekenen van het naderende lijden van Christus. De tafel is in de traditie van het oosten een rijk gevulde dis. Een aantal discipelen houdt schriftrollen vast als voorverwijzing naar het naderende apostelschap. In de directe nabijheid van Christus zitten de belangrijke protagonisten uit het lijdensverhaal. Links legt Johannes, de discipel die Jezus liefhad, zijn hoofd in Christus’ schoot. Rechts zit Petrus, aan wie Christus voorzegde dat hij Hem zou verloochenen. Naast Petrus zit Judas, die Christus zou verraden. Hij doopt zijn hand in de kom en vervult daarmee de woorden van Christus tegen de discipelen: "Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet." (Mar. 14, 20).