1.081

Moeder Gods van Tichvin / Tichvinskaja

Regio: Rusland
Periode:  ca. 1800
Afmeting: 46.00 x 53.00 cm

Beschrijving

Moeder Gods afbeelding van het type Hodegetria (“Zij die de Weg wijst”). De Moeder Gods heeft het Christuskind op haar schoot en wijst met de rechterhand op hem. Het Kind houdt in de linkerhand een schriftrol en maakt met de rechterhand een zegenend gebaar. Kenmerkend voor dit type afbeelding is dat het Christuskind de hiel van zijn rechtervoet toont, een verwijzing naar Genesis 3, 15: “Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.”

Zoals vele ikonen van de Moeder Gods zou ook deze door de evangelist Lucas vervaardigd zijn. Vissers zagen in 1383 de Moeder Gods met Kind op een wolk boven het Ladoga-meer bij Tichvin bij Novgorod. Steeds weer verscheen de ikoon. Op de plaatsen van verschijning bouwden de gelovigen uit dankbaarheid een kapel, totdat de Moeder Gods in het stadje Tichvin is gebleven. De kerk is meermalen door brand verwoest, maar de ikoon bleef ongeschonden. Ook vijandelijke aanvallen werden door het ronddragen van de ikoon telkens weer afgewend.
 
In de polje zijn links de priestermonnik Antipas en Zosima afgebeeld. Rechts zien we Jacob en Savvatij.  

Het feest van de Moeder Gods van Tichvin wordt op 26 juni gevierd.