1.091

Moeder Gods verlicht mijn smart (Utoli moja pečali)

Regio: Rusland
Periode:  Laat 16e eeuw
Afmeting: 26.00 x 31.00 cm

Beschrijving

De naam van deze afbeelding is ontleend aan een strofe uit de Akathistos Hymne. Kenmerkend voor dit type afbeelding is dat Moeder Gods is afgebeeld in halfformaat. Haar linkerhand legt zij op de benen van het Christuskind, dat bij haar op schoot ligt, haar rechterhand houdt zij tegen haar slaap. Deze houding van de Moeder Gods drukt smart uit. Het Kind houdt een tekstrol omhoog met daarop de tekst “Oordeel een rechtvaardig oordeel”.

Het
feest van de Moeder Gods Verlicht mijn smart wordt op 25 januari en 9 oktober gevierd.