1.125

Profeet Elia met vita

Regio: Rusland
Periode:  Laat 16e eeuw
Afmeting: 93.00 x 116.00 cm

Beschrijving

Centraal de oudtestamentische profeet Elia, gekleed in een kameelharen mantel. Op de polje van de ikoon wordt hij aangeduid als de heilige Elia de Thisbiet (Thevitenica).  De profeet maakt met zijn rechterhand de vredesgroet, terwijl zijn linkerhand een geopende schriftrol toont. Boven het hoofd van de profeet is het Mandylion, de niet-met-mensenhanden-gemaakte afbeelding van het gelaat van Christus te zien. Rondom Elia zijn tien taferelen uit zijn leven weergegeven.

 De linker kolom:

  1. de geboorte van Elia, door engelen in vuur gebracht
  2. de roeping van Elia
  3. Elia vermaant koningin Izebel
  4. Elia ontmoet de weduwe van Sarefat
  5. de opwekking uit de dood van de zoon van de weduwe van Sarefat

 De rechter kolom:

  1. Elia vermaant koning Achab
  2. God (Sebaot) verschijn aan Elia bij een spelonk in de berg Horeb
  3. een engel bezoekt Elia, terwijl hij onder de jeneverboom zit
  4. de roeping van Elisa
  5. de vurige hemelvaart van Elia

Opvallend is dat de voeten van Elia deels over de rand van de voorstelling zijn geschilderd, waardoor het lijkt alsof de profeet ieder moment in onze wereld kan treden. Daardoor zijn de wereld van de gelovigen en de heilige zichtbaar met elkaar verbonden.

Onder de tekstrol is een opdracht geschreven, die helaas niet meer te ontcijferen is. Slechts de woorden “de heilige ikoon” zijn te lezen.