1.154

De drie Byzantijnse Hiёrarchen

Regio: Rusland
Periode:  18e eeuw
Afmeting: 72.00 x 105.50 cm

Beschrijving

Grote kerkikoon waarop de drie Byzantijnse kerkvaders van de Orthodoxe Kerk frontaal staand zijn afgebeeld. Links staat Gregorios de Theoloog, ook wel Gregorios van Nazianze genoemd, die leefde van 330 tot 389 en kortstondig aartsbisschop was van Sasima (372-375), waarna hij zich weer in het klooster terugtrok. Centraal staat  Basileios de Grote (329-379), geboren te Caesarea en later ook aartsbisschop van deze plaats. Rechts staat Johannes Chrysostomos (354-407) geboren te Antiochië en later aartsbisschop van Constantinopel. De drie hiërarchen hebben alledrie grote bijdragen geleverd aan de vroeg-christelijke kerk en de drie werden aanvankelijk allen op afzonderlijke dagen herdacht: Gregorios de Theoloog op 25 januari. Basileios de Grote op 1 januari en Johannes Chrysostomos op 25 november. In de elfde eeuw ontstond er onder de christenen in Constantinopel echter onenigheid wie de belangrijkste van de drie was geweest. De situatie liep zover uit dat hand dat er afzonderlijke groepen ontstonden die zich Basilianen, Gregorianen en Johannieten noemden. In het jaar 1084 verschenen de drie hiërarchen gezamenlijk aan Johannes, de bisschop te Euchaita. De drie vertelden de bisschop dat zij allen gelijk waren voor God en dat de onenigheid onder de christenen moest ophouden. Sindsdien worden de drie kerkvaders ook gezamenlijk herdacht: op 30 januari.  In de rand van de ikoon is het Mandylion afgebeeld.