1.028

Oudtestamentische Triniteit

Regio: Rusland
Periode:  Laat 16e eeuw
Afmeting: 69.00 x 88.00 cm

Beschrijving

Het bezoek van de drie mannen aan Abraham (Gen. 18) wordt beschouwd als een voorafbeelding van de Heilige Drieëenheid. De mannen verschijnen aan Abraham vlak bij de eikenbossen van Mamre, waar Abraham voor zijn tent zat. Abraham nodigt de mannen uit om uit te rusten onder een boom en een maaltijd te gebruiken. Op de ikoon is te zien hoe de drie mannen onder een boom (de eik van Mamre) aan een tafel hebben plaatsgenomen. Sara, de vrouw van Abraham, bereidt koeken in haar woning. Abraham slacht een kalf, dat hij door een knecht laat bereiden en geeft de mannen te eten. In de bijbel gaat het verhaal verder met de belofte dat Abraham en Sara ondanks hun hoge leeftijd een zoon zullen krijgen en de aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomorra. In de iconografie van de Russisch-orthodoxe kerk staat echter de maaltijd van de drie mannen op de voorgrond. Hierbij valt op dat de mannen zijn afgebeeld als gevleugelde engelen. Dit kan enerzijds worden opgevat als een voorverwijzing naar het vervolg van het verhaal (Gen. 19), waarin God afscheid neemt van Abraham en twee engelen afreizen naar Sodom, waar Abrahams neef Lot woont. De drie engelen zijn echter ook symbolisch voor de goddelijke verschijning van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit wordt verder op de ikoon benadrukt door de buitenste engelen: hun voeten raken de grond niet. Opvallend is ook dat de tafel al gedekt is. Een van de engelen doopt zijn hand in de kelk, terwijl de andere twee een zegenend gebaar maken. Dit kan worden gezien als een verwijzing naar het lijden van Christus en de eucharistie.