1.055

De Opwekking van Lazarus

Regio: Rusland
Periode:  Laat 16e eeuw
Afmeting: 45.00 x 45.00 cm

Beschrijving

Ikoon waarop de opwekking van Lazarus (Joh. 11, 1-44) is afgebeeld. Centraal staat Christus, zijn rechterhand zegenend opgeheven naar de zojuist uit de dood opgewekte Lazarus. De in een lijkwade geklede Lazarus staat nog met beide benen in zijn graftombe in de opening van een spelonk, de beide handen gekruist voor zijn lichaam. Aan de voeten van Christus knielen Marta en Maria, de zusters van Lazarus, uit dankbaarheid voor het wonder van de opwekking van hun broer uit de dood. Achter Christus staan de discipelen, van wie Petrus vooraan staat. Zij hebben in eerbied en ontzag voor het wonder hun handen opgeheven.

De Opwekking van Lazarus wordt gevierd op de zaterdag voorafgaand aan de Intocht van Christus in Jeruzalem. Lazarus, die drie dagen na zijn sterven weer tot leven wordt gewekt is een voorafbeelding van Christus, die ook drie dagen na zijn kruisdood zal verrijzen.

Het is opvallend dat dit spectaculaire wonder slechts door een van de vier evangelisten wordt verwoord. De andere bronnen voor het wonder zijn de legende van de dood van Lazarus, die in 744 in Kition op Cyprus opduikt en de legende uit de 11de/12de eeuw, waarin een Bethanische broer en zussen naar Marseille vluchten en waar hij bisschop van Autun wordt. Deze laatste overlevering heeft overigens geen invloed gehad op de ikonenschilderkunst.