1.057

De Intocht van Christus in Jeruzalem

Regio: Rusland
Periode:  Laat 16e eeuw
Afmeting: 55.00 x 68.00 cm

Beschrijving

Centraal voorgesteld Christus, die gezeten op een ezelsveulen van de Olijfberg de poorten van Jeruzalem binnenrijdt. Achter het veulen lopen de discipelen, die op de ikoon als de apostelen des Heren zijn aangeduid. Zij wijzen in verwondering op het schouwspel dat zich voor hen voltrekt. Twee jonge mannen leggen hun mantels en palmtakken op de grond uitgespreid, ten teken van blijdschap en grote eer die men gewoon was alleen koningen en hooggeplaatsten daarmee te bewijzen. In de poorten van de stad staat een menigte mensen. In de voorste rangen staan de farizeeërs en schriftgeleerden die met afkeurende blikken toezien op de intocht.

In tegenstelling tot de iconografie in het Westen heeft het ezelsveulen de kop naar beneden gebogen. Christus wordt dan weliswaar als een Koning binnengehaald, maar het is een verkeerd begrepen koningschap. Het is een koningschap dat niet van deze wereld is. De nederigheid van Christus blijkt uit het feit, dat Hij op een ezelsveulen, het laagste lastdier, de poorten van Jeruzalem binnengaat en niet op een edel paard, zoals alle regerende vorsten. Zelfs het veulen buigt zijn kop.

Bijzonder is, dat de Intocht van rechts naar links op de ikoon is weergegeven, terwijl gewoonlijk de looprichting van links naar rechts is. Het feest van de Intocht van Christus wordt op de zondag voorafgaand aan Pasen gevierd.