3.001

Paraskeva met zestien vita taferelen

Regio: Rusland
Periode:  Laat 16e eeuw
Afmeting: 92.00 x 117.00 cm

Beschrijving

Op deze ikoon staat de heilige Paraskeva afgebeeld met rondom 16 scenes uit haar leven.
Telkens v.l.n.r.:

Bovenrij:
1. Paraskeva geneest een kreupele;
2. ze verkondigt het geloof aan het volk;
3. zij wordt bij de heiden gebracht voor verhoor;
4. deze geeft het bevel tot marteling;
5. geseling
Tweede rij (op de linkerkant): 6. de vorst wordt toornig;
Tweede rij (op de rechterkant): 7. marteling met tangen;
Derde rij (op de linkerkant): 8. de Moeder Gods en aartsengelen verschijnen aan Paraskeva in de kerker;
Derde rij (op rechterkant): 9. Paraskeva nogmaals voor de vorst;
Vierde rij(op de linkerkant): 10. het gebed van Paraskeva doet de afgodsbeelden neervallen;
Vierde rij (op de rechterkant): 11.bevel tot onthoofding;
Benedenrij:
12. marteling met brandende toortsen;
13. Christus verschijnt aan Paraskeva;
14. onthoofding;
15. de vorst die de onthoofding beval, stort van zijn paard en vindt de dood;
16. begrafenis van Paraskeva.