1.034

Vaderschap

Regio: Rusland
Periode:  1700
Afmeting: 62.00 x 69.00 cm

Beschrijving

Strikt genomen mag in de orthodoxe kerk God de Vader (Sebaot) niet worden afgebeeld, omdat alleen datgene of diegene mag worden weergegeven dat of die door mensenogen gezien is. Niettemin is een voorstelling van de Heilige Drievuldigheid, zoals op deze ikoon te zien is, niet uitzonderlijk. God de Vader is afgebeeld in de persoon van een oudere man - een verwijzing naar het visioen van de profeet Daniël: ”Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur (Dan. 7, 9). Hij maakt met beide handen een zegenend gebaar en zijn hoofd is omgeven door een achtpuntige ster. Het blauw in deze ster verwijst naar de hemel, het rood naar de aarde. De achtpuntige ster, waarvan slechts zeven punten zichtbaar zijn, heeft ook een andere symbolische betekenis. De achtste tijd is de oneindige, eeuwige en volmaakte tijd. Deze tijd zal aanbreken na het Laatste Oordeel en is derhalve nog onzichtbaar voor de wereld. Slechts aan God is het moment van het aanbreken van de achtste tijd bekend. In de schoot van God de Vader is Christus Immanuël afgebeeld. Boven Christus, eveneens in een medaillon, een duif als teken van de Heilige Geest.