Vrienden van het museum: archief nieuwsbrieven


Nieuwsbrief voorjaar 2019

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

 • Johannes de Voorloper.
  Johannes de Doper wordt in de Russisch-orthodoxe kerk Johannes de Voorloper genoemd, vanwege zijn rol als wegbereider voor de komst van Christus en boodschapper van het Evangelie. De profeet Maleachie kondigde reeds aan dat een “bode vooruit gezonden zou worden” om de weg van de Messias te bereiden. Na de Moeder Gods is hij de belangrijkste orthodox-christelijke heilige. In de Russisch orthodoxe kerk zijn dan ook zes feestdagen aan hem gewijd: hoofdfeest op 7 januari, de conceptie op 23 september, zijn geboorte op 24 juni, onthoofding op 29 augustus, de eerste en tweede vinding van zijn hoofd op 24 februari en de derde vinding van zijn hoofd op 25 mei. Bovendien is iedere dinsdag aan hem gewijd.
 • Een kerk in een museum. 
  Na twee beschouwingen over de symbolische en de theologische betekenis van de Triniteitsikoon van Roebljov, sluiten we dit drieluik af met de merkwaardige geschiedenis van deze ikoon zelf. Dit verhaal is opgetekend uit de mond van een zeer erudiete Moskouse priester, Vader Vladimir.
 • Werken van Kees de Kort (de huidige expositie).
 • Dramatische kruisweg in Limburg.
 • Intocht van Christus in Jeruzalem, Rusland 17e eeuw.

Nieuwsbrief voorjaar 2018

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Geschiedenis van de lakdoos,
 • “De gang van de ezelin”,
 • De profeet Elisa,
 • Een schilderijtje.