Vrienden van het museum: archief nieuwsbrieven


Nieuwsbrief voorjaar 2018

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Geschiedenis van de lakdoos,
  • “De gang van de ezelin”,
  • De profeet Elisa,
  • Een schilderijtje.

Nieuwsbrief najaar 2017

Met andere ogen: een nieuw perspectief op hedendaagse Orthodoxie.

In samenwerking met het Institute for the Academic Study of Eastern Christianity (INaSEC, Vrije Universiteit, Amsterdam)
organiseert het Ikonenmuseum Kampen een dubbele tentoonstelling met ikonen van de Servische theoloog, muzikant en
ikonenschilder Borislav Prodanovic, en met foto’s van de Britse fotografe Sandra Reddin. Beide kunstenaars zijn betrokken
bij het programma van INaSEC, dat wordt geleid door de in Kampen woonachtige theologe dr. K. Tolstaja.
De tentoonstelling brengt twee verschillende ‘traditionele’ vormen van Oosterse Orthodoxie in beeld die de religieuze heropleving
na de val van de Sovjet-Unie weerspiegelen.