Vrienden van het museum: nieuwsbrief

Nieuwsbrief voorjaar 2009

Het is tijd om u bij te praten!

In het laatste halfjaar zijn er weer belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van ons museum. De openingstijden zijn verruimd en de Timmertoren is verbouwd en met het museum verbonden door een geweldig glazen atrium. In de Timmertoren zijn een ontvangstruimte, een kleine expositieruimte en kantoorruimtes gerealiseerd.

Lees de gehele nieuwsbrief hieronder…