Vrienden van het museum: nieuwsbrief

Nieuwsbrief voorjaar 2011

Noli me tangere, Kretenzische school, begin 16e eeuw*

Joh. 20,11-18 vertelt hoe Maria Magdalena op paasmorgen wenend bij het graf van Christus staat. Op de vraag van de engel waarom ze weent, antwoordt ze: ‘Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’