Vrienden van het museum: nieuwsbrief

Nieuwsbrief voorjaar 2012

Het Ikonenmuseum heeft een nieuwe website. Natuurlijk is de website vooral een communicatiemiddel naar het grote publiek, maar de site kan ook voor de Vrienden een bron van informatie zijn. De verdere ontwikkeling van het museum stelde nieuwe eisen aan de site.