Vrienden van het museum: nieuwsbrief

Nieuwsbrief voorjaar 2013

De tentoonstelling Helmantel in Kampen: De Bezieling gaf ons andermaal inzicht in de ziel en de wereld van
kunstenaar Henk Helmantel. De toeschouwer kreeg de ruimte, letterlijk ook -gezien de grote formaten van
sommige van zijn werken-, om zijn kunst te beschouwen in samenhang met de ikonen. Deze manier van
exposeren vind ik zeer boeiend en bracht mij op de volgende gedachten. Als we het hebben over bezieling en
de ziel kunnen we een spoor trekken dat loopt van de klassieke filosoof Plato naar hedendaagse kunstenaars,
zoals Helmantel.