Vrienden van het museum: nieuwsbrief

Nieuwsbrief najaar 2013

De eerste christenen hadden geen tijd voor kunst. Hun dagen werden gevuld met het wachten op de
wederkomst van Christus. En ook was de belangstelling voor het beeld er niet. Integendeel. De eerste
christenen waren joden en in de joodse cultuur is geen ruimte voor het beeld, sterker nog, er is zelfs een
in de religieuze voorschriften vastgelegd verbod op het vervaardigen van afbeeldingen.