Vrienden van het museum: nieuwsbrief

Nieuwsbrief najaar 2015

Ikonen, een geschiedenis deel 2.
In de eerste aflevering van dit artikel in Nieuwsbrief 17, ben ik ingegaan op het ontstaan en de betekenis van ikonen. Het vroegste Christendom was een religie van taal en boeken, het beeld werd vermeden, deed denken aan de heidense gewoonten van beeldverering.
Een christelijke beeldtraditie komt pas echt tot bloei na de godsdienstvrijheid in 313 in het Romeinse rijk. Algemeen wordt aangenomen dat de orthodox-christelijke ikonen zich hebben ontwikkeld uit het Egyptische mummie-portret (Fayoum-portret), de christelijke voorstellingen zijn te herleiden tot de Romeinse beeldtraditie.