Actueel

Laatste weken Corpus Dei en Vertellen en Vieren

Onze tentoonstellingen (t/m 4 juni)

  • Corpus Dei met fotografie van Sabrina van den Heuvel gecombineerd met ikonen van Christus.
  • Vertellen en Vieren. Ikonen van de Annunciatie, Geboorte van Christus, de Doop in de Jordaan en Opdracht van Christus in de tempel. In maart wordt deze tentoonstelling vernieuwd met ikonen rond het Passieverhaal. 

Verwacht (vanaf 14 juni)

  • Helmantel in Amerika | Van koeien naar kunst
  • Beelden van het Licht | Topstukken uit de collectie van het Ikonenmuseum