Vrienden v/h museum

Nieuwsbrief Pasen 2022

Onderwerpen in de nieuwsbrief "Pasen 2022" zijn:

  • Een woordje van de redactie door Paul Reichenbach;
  • Een bericht aan de "Vrienden van het museum" door Evelien Jalving;
  • De expositie "Vertellen en Vieren" deel 2, door Liesbeth van Es;
  • De favoriete ikoon van Jan Troost;
  • Gedachtengang door Paul Gellings;
  • Een kleurplaat voor de jeugd met als titel "De Onvoltooide";
  • Ikonografie en kleurensymboliek door Peter van Loo;
  • Vrijwilligers in de schijnwerpers door Henny van Harten;
  • De Heiligenkalender;
  • tenslotte, een woord van de voorzitter van de Vrienden van het Ikonenmuseum.

Naar archief met nieuwsbrieven