Alexander Stichting

Alexander Stichting

De Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst werd opgericht om een ikonencollectie uit particulier bezit voor de toekomst veilig te stellen en toegankelijk te maken voor publiek. In het najaar van 2004 toonde de Alexander Stichting voor het eerst een deel van haar collectie op een expositie. Daar kwamen veel positieve reacties op. Aanleiding genoeg om te zoeken naar een permanent onderkomen voor de ikonen. Toen er in de binnenstad van Kampen een monumentaal middeleeuws pand vrijkwam, werd dat als museum ingericht. Het Ikonenmuseum is op 16 december 2005 geopend

Doelstelling
De Alexander Stichting heeft als doel het verwerven en verspreiden van kennis en documentatie over Russisch-orthodoxe kunst, in het bijzonder Russische ikonen. Om dit doel te bereiken houdt de Stichting zich bezig met het organiseren en ondersteunen van tentoonstellingen van ikonen en het stimuleren van publicaties over ikonen bij een breed publiek. De vaste collectie van de Alexander Stichting wordt tentoongesteld in het Ikonenmuseum in Kampen.  De stichting streeft er naar om diverse aspecten van ikonen, zoals hun historische achtergrond, gebruik en kunstuiting te belichten.

Convenant bestuurlijk handelen
Lees hier het convenant bestuurlijk handelen.

Comité van Aanbeveling
Voor de realisatie van haar doelstellingen is de stichting afhankelijk van externe financiering. De fondsenwerving wordt ondersteund met een Comité van Aanbeveling waarin vertegenwoordigers uit landelijke publieke, private en culturele organisaties zitting hebben.

Het comité bestaat uit de volgende leden:

• mevrouw mr W. Sorgdrager, oud voorzitter Raad voor Cultuur, lid van de Raad van State, Raden van Toezicht en voorzitter van dit Comité
• de heer mr C.R.L.R.M. Ficq, oud procureur-generaal, vervult diverse bestuursfuncties en is vriend van het Ikonenmuseum Kampen
• mevrouw D.M.D. Krikhaar, internationaal ikonendeskundige
• de heer J.A.M. Hendrikx, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel en lid van de Eerste Kamer
• de heer B. Endedijk, algemeen directeur van uitgeefmaatschappij Kok ten Have
• de heer prof. dr. H. Pleij, emeritus hoogleraar