Vrienden v/h museum

Vrienden van het Museum

Gaat de unieke collectie van het Ikonenmuseum u aan het hart? Word dan Vriend van Ikonenmuseum Kampen. U sluit zich aan bij een actief platform van liefhebbers van kunst- en cultuur. En… het museum kan dit steuntje in de rug goed gebruiken. De vriendenkring draagt namelijk bij aan het voortbestaan van het museum. Zo wordt een verantwoorde wijze van beheer, onderhoud en uitbreiding van de collectie gewaarborgd.

Door de belastingdienst is de Vereniging van Vrienden van het Ikonenmuseum Kampen erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt de contributie of giften binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wederzijdse relatie
Als Vriend heeft u een bijzondere relatie met het museum. Met uw financiële steun maakt u het mogelijk de museumcollectie te bewaren, te behouden en aan te vullen. Maar Vriend zijn is meer dan alleen het geven van financiële ondersteuning: als Vriend toont u interesse en betrokkenheid bij het museum. Natuurlijk is de vriendschap van twee kanten. Uw lidmaatschap levert diverse interessante voordelen op.

Privileges en activiteiten
Met uw Vriendenpas heeft u het hele jaar door gratis toegang tot het museum. Dat geldt ook voor de bijzondere tentoonstellingen, die in het Museum te zien zijn. Voor de vrienden worden rond dergelijke tentoonstellingen activiteiten georganiseerd, zoals een lezing, rondleiding of uitnodiging voor de opening. U kunt meepraten over de activiteiten van de Vereniging Vrienden van het Ikonenmuseum op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Nieuwsbrief (Vriendenmagazine)
Bovendien ontvangen alle Vrienden de Nieuwsbrief , het contactorgaan van de Vereniging, met achtergrondinformatie over het museum. Dit rijk geïllustreerde magazine staat vol met kijkjes achter de schermen, bijzondere interviews, nieuws over tentoonstellingen enz. Het magazine wordt speciaal voor de Vrienden van het Museum en externe relaties gemaakt. Het archief van deze nieuwsbrief is ook digitaal in te zien op deze pagina.

Vriend van het Ikonenmuseum
De contributie bedraagt minimaal € 40,00 per persoon per jaar en minimaal € 50,00 per jaar voor een duopas. Bij de duopas kunt u kiezen uit:
• Twee ledenpassen op naam op hetzelfde adres
• Eén pas op naam met de vermelding ‘duopas’.

Met de duopas hebt u samen met één introducé gratis toegang tot het museum en kunt u samen deelnemen aan de activiteiten voor de Vrienden. Wilt u Vriend worden van het Ikonenmuseum Kampen, vul onderstaand formulier dan volledig in en verzendt het formulier. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden bij het museum dat tijdens openingsuren te bereiken is onder nummer (038) 385 84 83. U kunt ook contact opnemen met de ledenadministratie van de Vrienden via email.  Na betaling van uw bijdrage ontvangt u uw ledenpas. 

Vriend voor een vriend
Er nemen meer leden afscheid dan er bij komen en dat is een probleem. De unieke collectie van het Ikonenmuseum gaat u aan het hart. Daarom bent u lid van de “Vereniging Vrienden van het Ikonenmuseum”. Wilt u ons helpen het aantal leden te vergroten? Als u een nieuw lid bij ons aanmeldt krijgen zowel u als het nieuwe lid een geschenk. U kunt beiden kiezen uit één van de volgende uitgaven van het museum:
• “Hemelse helpers”
• “Gegoten reisgenoten”
•  'Et Resurrexit, Passie en opstanding op ikonen'

Ook kunt u kiezen voor één van de CD’s die in de museumwinkel te koop zijn. Mogen we op uw medewerking rekenen? U meldt ons de naam van een (potentieel) nieuw lid en wij zorgen voor de geschenken.

Vriend voor het leven
Door een eenmalige minimumbijdrage kunt u ook Vriend voor het leven worden. Vraag hierover informatie bij het secretariaat. 

Secretariaat:  Email