Museum

Het museum

Nederland telt een aantal musea op het gebied van christelijke en religieuze kunst. Het Ikonenmuseum Kampen onderscheidt zich door haar collectie die voornamelijk bestaat uit ikonen. In het museum ontdekt u op een laagdrempelige manier wat een ikoon is en welke stijlen er zijn. Ook wordt duidelijk wat ikonen voor de mensen betekenden en welke rol ze nu nog vervullen: ikonen vormen immers nog steeds een bron van kracht en inspiratie.

De collectie van de Alexander Stichting

De collectie van de Alexander Stichting bestaat uit ruim 4000 houten en metalen ikonen inclusief een aantal langdurige bruiklenen. Naast ikonen bezit het het museum ook een mooie collectie lakdozen. 

Het Ikonenmuseum beschikt over twee gebouwen met 12 tentoonstellingszalen. In vier beneden zalen in het hoofdgebouw wordt een deel van de vaste collectie getoond. Regelmatig worden in de zes zalen op de bovenverdieping ikonen in wisseltentoonstellingen vanuit nieuwe invalshoeken gepresenteerd. In de twee zalen van de Timmertoren worden kleinere wisselexposities gehouden. 

Voor groepen worden op aanvraag rondleidingen verzorgd. Wie thuis nog even alles uitgebreid wil nalezen kan in de museumwinkel terecht voor prachtig geïllustreerde boeken over de tentoongestelde ikonen.