Expositie

Helmantel in Amerika | Van koeien naar kunst

Expositie loopt tot 29-06-2024

Helmantel in Amerika

Nu in het Ikonenmuseum: de collectie Ritsema – een gevarieerde selectie van meesterwerken van Henk Helmantel.

Al emigreerden ze 28 jaar geleden naar de Verenigde Staten om daar een bloeiend agrarisch bedrijf op te bouwen, de wortels van de familie Ritsema liggen dezelfde Groningse klei als die van schilder Henk Helmantel. Toen ze afstand deden van een deel van hun bedrijf kwam er tijd voor kunst, voor het aanleggen van een fraaie collectie stillevens en kerkinterieurs, die nu te zien is in het Ikonenmuseum. Ervaar het respect voor de schepping van Helmantel, de lichtval in het glas dat hij schildert en de verstilling van de oude kerken in deze expositie, die een overzicht laat zien in meer dan twintig schilderijen, geschilderd tussen 1976 en 2023.

Voor onze jongere bezoekers is er een speurtocht beschikbaar voor deze tentoonstelling.

 

In the exhibition Henk Helmantel in America works by the contemporary realist painter Henk Helmantel will be on
display at the Ikonenmuseum Kampen. The paintings come from the Ritsema collection. 

Although they emigrated to the United States 28 years ago to build up a flourishing
agricultural business, the family's roots lie in the same Groningen clay as those of painter Henk Helmantel. When they gave up part of their business, they had time to devote to Helmantel's art, to building up a fine collection of still lifes and church interiors.

Experience Helmantel's respect for creation, the light in the glass he paints and the stillness of old churches in this exhibition, which presents an overview in more than twenty paintings, painted between 1976 and 2023.