Educatie

Voortgezet onderwijs

Het lesmateriaal dat het Ikonenmuseum aanbiedt aan het voortgezet onderwijs is aangepast aan de belevingswereld van jongeren. Aan de hand van kijk-, teken- en zoekopdrachten worden de scholieren geprikkeld om dieper in te gaan op de achtergronden van de ikonen, maar ook op kunst in meer algemene zin.

Speurtocht
Wanneer u het museum bezoekt, is er voor de leerlingen een speurtocht beschikbaar die individueel of in kleine groepjes uitgevoerd kan worden.

Voorbereidende les
Het Ikonenmuseum adviseert scholen die het Ikonenmuseum willen bezoeken eerst een voorbereidende les te organiseren. Ikonen zijn immers voor velen onbekend terrein en wij menen dat enige voorkennis zeer nuttig is bij een eerste bezoek aan het museum.

Ondersteunend aan de voorbereidende les heeft onze afdeling Educatie speciaal lesmateriaal ontwikkeld, bestaande uit:

• een presentatie in PowerPoint
• een toelichting bij de presentatie

Op school toont u aan de leerlingen de presentatie met behulp van de toelichting. Alle beschikbare informatie en materialen dienen als suggestie. Voelt u zich dus vrij om uw eigen invulling te geven aan het museumbezoek!

Informatie en reserveringen
Een korte inleiding over ikonen, de voorbereidende les, over onze speurtochten en over de evaluatieopdracht kunt u hier downloaden.
Voor verdere informatie en reserveringen kunt u mailen naar info@ikonenmuseumkampen.nl of bellen naar (038) 385 84 83. Vraag dan naar Evelien Jalving.

Kosten
De kosten voor bezoek aan het museum zijn € 2,00 per leerling met een maximum van € 50,00 per groep.
Namens de afdeling Educatie graag tot ziens in het museum!