Expositie

IKONA | Heilige vrouwen in de orthodoxe kunst

Expositie start op 13-04-2024 en loopt tot 29-09-2024

Ikona tentoonstelling

Op 13 april opent IKONA. 

IKONA is de eerste tentoonstelling die zich richt op de uitbeelding van heilige vrouwen in de orthodoxe iconenschilderkunst en wil bijdragen aan het beeld van vrouwen in andere culturen en hun historische ontwikkeling traceren. Meer dan zeventig ikonen uit de drie musea en van particuliere bruikleengevers illustreren het brede spectrum van vrouwelijke heiligheid. Het christelijke beeld werd vooral gevormd door Eva en Maria. Maar naast martelaren, kluizenaars en nonnen waren er ook machtsbewuste heersers die als heiligen werden vereerd.

In deze tentoonstelling willen we ons publiek de spannende verhalen van deze vrouwen vertellen en vragen wat ze ons vertellen over de machtsverhoudingen tussen de seksen. 

Bij deze tentoonstelling zal een catalogus verschijnen. 

IKONA is een co-productie van de Ikonenmusea in Recklinghausen, Frankfurt am Main en Kampen.