Educatie

Primair onderwijs

Een bezoek aan het Ikonenmuseum kan voor kinderen een hele belevenis zijn. Onze afdeling Educatie heeft een speciaal lesprogramma samengesteld voor klassen van het primair onderwijs. Het lesmateriaal is afgestemd op de belevingswereld van kinderen van allerlei leeftijden.

Speurtocht
Onder begeleiding van de docent en een museummedewerker gaan de kinderen op speurtocht door het museum. Aan de hand van een uitdagende leskist en bijbehorende vragen leren de kinderen spelenderwijs te kijken naar kunst in algemene zin en naar ikonen in het bijzonder. Er zijn twee verschillende niveaus: een speurtocht voor groep 3 t/m 5 en een speurtocht voor groep 6 t/m 8.

Voorbereidende les
U kunt ook gebruik maken van een voorbereidende les. Het doel hiervan is om de leerlingen allereerst kennis te laten maken met de begrippen museum, kunst en ikonen. Door middel van vragen worden de kinderen tijdens een kringgesprek gestimuleerd tot nadenken over deze onderwerpen.

Evaluatieopdracht
Op deze website zijn allerlei foto’s en informatie te vinden voor een eventuele evaluatieopdracht. Zo kunt u samen met de leerlingen het bezoek aan het museum op creatieve wijze besluiten. Alle beschikbare informatie en materialen dienen als suggestie. Voelt u zich dus vrij om uw eigen invulling te geven aan het museumbezoek!

Informatie en reserveringen
Een korte inleiding over ikonen, de voorbereidende les, over onze speurtochten en over de evaluatieopdracht kunt u op deze pagina downloaden.

Voor verdere informatie en reserveringen kunt u mailen naar info@ikonenmuseumkampen.nl of bellen naar 038-3858483. Vraag dan naar Evelien Jalving.

Kosten
De kosten voor bezoek aan het museum zijn € 2,00 per leerling met een maximum van € 50,00 per groep.

Namens de afdeling Educatie graag tot ziens in het museum!