Privacyverklaring

Privacyverklaring Ikonenmuseum Kampen

Het Ikonenmuseum Kampen waarborgt de privacy van de bezoekers op haar website. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om duidelijk te maken hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers omgaan.

Deze verklaring geldt niet voor websites van andere organisaties en/of bedrijven, waarvan links op onze website voorkomen. Het Ikonenmuseum is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waar wij naar verwijzen.
Voorbeelden hiervan zijn de links naar video’s die bekeken kunnen worden op Youtube, Museum TV en Vimeo.

Bezoekers van onze website zijn anoniem. Persoonlijke gegevens komen wel binnen via onze contactformulieren en via rechtstreekse e-mail. Deze gegevens komen terecht in persoonlijke e-mailboxen en worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Uitwisseling van deze gegevens vindt niet plaats.

Beveiliging

Onze website is ontwikkeld met Typo3 en is voorzien van de laatste security-updates. De website is voorzien van een SSL beveiligingscertificaat. Dit betekent ondermeer dat gegevens van een contactformulier versleuteld worden verstuurd.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies, niet van functionele cookies, noch van zgn. tracking cookies.
Wat betreft tracking cookies, ook wel third-party cookies genoemd: we hebben geen afspraken met derden over het gezamenlijk gebruik van cookies (of wel over de inhoud van een cookie).
Maakt u de keuze om een video op bv. YouTube te bekijken dan krijgt u te maken met cookies van een derde. Deze derde partij kan wel herleiden dat de aanroep afkomstig is van onze website.

Gelet op bovenstaande is er voor ons geen aanleiding een cookie-waarschuwing op de website te plaatsen.

Bezoekersgegevens

Wij houden gecumuleerde gegevens bij van het aantal bezoekers van onze website, welke pagina’s bezocht werden, in welke regio of land de website bezocht is en van welk medium gebruik is gemaakt (mobiel, desktop e.d.). De gegevens kunnen niet worden herleid naar een individueel persoon of groep van personen.