1.008

Uitgebreide Feestdagen ikoon

Regio: Rusland (Jaroslavl)
Periode:  17e eeuw
Afmeting: 67.00 x 78.00 cm

Beschrijving

Rijkelijk gedecoreerde ikoon waarop de voornaamste feesten van het kerkelijke jaar zijn afgebeeld. Centraal Anastasis: Christus’ verrijzenis en overwinning op het Rijk van de Dood. Boven is te zien hoe de goede moordenaar aan het kruis intreedt in het hemels paradijs, alwaar hij verwelkomd wordt door Elia en Henoch. Rondom de centrale voorstelling een zestiental kleinere afbeeldingen van christelijke feestdagen (van links naar rechts en van boven naar beneden): 

1.      Geboorte van de Moeder Gods

2.      Verheffing van het kruis

3.      Intrede van de Moeder Gods in de Tempel

4.      Annunciatie aan de Moeder Gods

5.      Geboorte van Christus

6.      Opdracht van Christus in de Tempel

7.      Doop van Christus in de Jordaan

8.      Intocht van Christus in Jeruzalem

9.      Opwekking van Lazarus

10.  Verheerlijking op de berg Tabor

11.  Kruisiging van Christus

12.  Mirredagende vrouwen aan het graf

13.  Hemelvaart van Christus

14.  Oudtestamentische Triniteit

15.  Ontslapen van de Moeder Gods

16.  Graflegging van Christus

De grote mate van detaillering en de decoratieve achtergrond zijn kenmerkend voor de stijl van Jaroslavl’.