1.119

Profeet Elisa

Regio: Rusland
Periode:  Midden 17e eeuw
Afmeting: 35.00 x 41.00 cm

Beschrijving

De profeet Elisa, afgebeeld in halfformaat, toont met beide handen een geopende tekstrol. Elisa leefde in de negende eeuw voor Christus en was leerling van de profeet Elia. Toen Elia in een wagen met vurige paarden ten hemel werd opgenomen ontving Elisa de kameelharen mantel van zijn meester, ten teken dat de geest van Elia nu over Elisa was gekomen. Gedurende zijn leven heeft Elisa verscheidene wonderen mogen verrichten, zoals de genezing van Naäman van melaatsheid.

Deze ikoon vormde een onderdeel van een grote ikonostase in een orthodoxe kerk. Het is zeer goed mogelijk dat de ikoon oorspronkelijk een groter formaat had. Het feest van de profeet Elisa wordt op 14 juni gevierd.