1.243

Uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren)

Regio: Rusland (Neviansk)
Periode:  19e eeuw
Afmeting: 38.50 x 44.00 cm

Beschrijving

Op deze ikoon wordt Maria getoond in de kring van apostelen, boven wier hoofden vurige tongen verschijnen. De Moeder Gods is een symbool van de ‘Moederkerk’. 
Vanaf de negende eeuw ontwikkelt zich een schema waarbinnen de twaalf apostelen de vertegenwoordigers zijn van de door hen bekeerde volkeren en wordt over hen de Heilige Geest uitgestort.

In Rusland werd de eerste pinksterdag vanaf de veertiende eeuw opgevat als een afsluiting van de heilsmanifestatie; het beeld van de Drievuldigheid werd vereerd als het pinksterbeeld, terwijl tweede pinksterdag werd gereserveerd voor de uitstorting van de heilige Geest over de apostelen.